ONTWIKKELEN

Nieuwe ruimte creëren waar het aangenaam wonen, werken, winkelen en ontspannen is. 
We ontwikkelen vastgoedprojecten van A tot Z. Van bedrijfsmatig vastgoed, residentiële projecten tot gebiedsontwikkelingen. We leveren maatwerk voor zowel professionele als particuliere eindgebruikers, steden en gemeenten. PSR bewaakt en stuurt het hele ontwikkelingsproces. Flexibel en efficiënt zoeken en vinden wij de beste oplossingen. Dat is niet alleen te danken aan onze specifieke kennis, maar ook aan de synergieën binnen Jan De Nul Group, met wiens civiele divisie Jan De Nul nv wij nauw samenwerken. Van planontwikkeling tot het bekomen van alle nodige vergunningen, van bouwen tot commercialisatie en nazorg: wij zorgen ervoor. Alle stukjes van de puzzel kunnen wij leggen. Als ontwikkelaar werkt PSR voor eigen rekening en risico of participeren wij samen met partners in projecten.

LOCATIES TOT DE DERDE MACHT 

Ligging als fundament
PSR kiest telkens met veel zorg de locaties van de projecten. Want daar begint alles mee: de omgeving van je nieuwe woning is bepalend voor je levenskwaliteit. Daarnaast zorgt een goede locatie er ook voor dat je vastgoed een betrouwbare investering vormt.

Met kwaliteit waarde creëren
Bij elk project staat kwaliteit voorop. Dat vertaalt zich in alle aspecten: verfijnde en eigentijdse architectuur, aandacht voor kwaliteitsvolle aanleg van het openbare domein en inzetten op innovatie en creatieve oplossingen. Als bewoner en eindgebruiker kan je daardoor rekenen op een uitstekende totaalbeleving. Zo creëert PSR een grote meerwaarde.

Katalysator voor omgeving
We hebben een voorkeur voor locaties met veel groeipotentieel en selecteren plekken die na de realisatie van ons project nog mooier zullen worden. PSR neemt vaak de rol als pionier op. Onze focus op een geïntegreerde projectaanpak en een nauwe samenwerking met publieke actoren zorgen dat onze ontwikkelingen maximaal gekaderd en gedragen zijn binnen de visie van stad en gemeente op lange termijn. Het kwaliteitsniveau van onze projecten zijn zo vaak een katalysator die de opwaardering van de ruimere omgeving in gang zet.

Izegem
Vilvoorde
Kortrijk