Kortrijk Park 1302 - Update der werken

Aanpak verlaten brownfield verhoogt kwaliteit stedelijk weefsel

De werken aan Park 1302 in Kortrijk zijn volop aan de gang. Momenteel wordt de laatste van 2 appartementsblokken opgetrokken met aansluitend de totale landschapsinrichting als laatste fase. Het resultaat: een nieuwe, levendige woonwijk met buurtpark aansluitend op de Sint-Janswijk. Dit terwijl tot 2009 de elektronicagigant Barco de site in gebruik had. De groeiende wereldwijde activiteiten van deze toonaangevende speler vroegen echter een nieuwe, ruimere locatie. De verhuis van Barco liet een brownfield achter midden in de kern van een West-Vlaamse centrumstad en maakte ruimte voor een woonproject als meerwaardelocatie.

Woonbuurt versterkt wijk

Het project valt op als sociaal, veilig en autoluw woonproject met slimme parkeeroplossingen en heel veel groenvoorzieningen. Voetgangers krijgen prioriteit waardoor het merendeel van de parkeergelegenheden ondergronds zijn ingepast, terwijl de site zelf enkel toegankelijk is voor plaatselijk verkeer. Aansluitend werden nieuwe straten aangelegd in functie van een woonerf waarmee een voormalige afgesloten industriële site wordt aangesloten op de buurt. In totaal legt het ontwerp drie nieuwe verbindingen met het stedelijk weefsel, grenzend aan de Vredelaan, de Goedendaglaan of de Theodoor Sevenslaan. De nieuwe doorgangen zijn bovendien gecentraliseerd rond een groene publieke ruimte waardoor de kwaliteit en de doorwaadbaarheid van de gehele woonwijk worden versterkt.

Architectuur stimuleert dynamiek

Zowel de wijze van inplanting als de architectuur sluiten mooi aan op de achterliggende Sint-Janswijk. Het bestaand profiel van het terrein bijvoorbeeld, liet een grote diversiteit toe in typologieën met verschillende korrelgrootte. De keuze voor verschillende woontypes trekt een divers publiek aan wat vervolgens een meer dynamisch geheel oplevert.

Johan Geeroms

Contact

Johan Geeroms
Bestuurder
053 72 96 16
0495 57 37 14
johan.geeroms@psr.eu
Kortrijk