PSR: Partner in Site Reconversion

What’s in a name? Als we u vertellen dat PSR staat voor ‘Partner in Site Reconversion’, dan is het antwoord: alles. Wij zijn dé partner in de herontwikkeling en herbestemming van onderbenutte en vaak verontreinigde sites, de zogenoemde 'brownfields'.

PSR Brownfield Developers werd opgericht in 1999 en maakt vandaag deel uit van Jan De Nul Group. Als één van de eerste private ontwikkelaars in België specialiseerden wij ons in het verwerven, saneren, herbestemmen en herontwikkelen van brownfields. De  succesvolle herbestemming van enkele complexe Gentse en Vilvoordse sites legde de fundamenten van onze huidige expertise en geïntegreerde projectaanpak.

Twee decennia later treedt PSR op als manager voor de herontwikkeling van een vijftiental lopende projecten, die over een grote regio  zijn verspreid: van Kortrijk, Izegem en Gent, tot Boom, Lier, Machelen en Vilvoorde - goed voor een totale grondoppervlakte van 30 hectare. Voor 12 projecten werd een brownfieldconvenant afgesloten met de Vlaamse Regering.

Integrale aanpak, of: wij leggen elk stukje van de puzzel

PSR hanteert voor elk project een procesmatige en integrale aanpak. Alvorens er ook echt ‘gebouwd’ kan worden op een voormalige brownfield, moet er immers een complex, risicovol, kapitaals- en tijdsintensief ontwikkelingstraject afgelegd worden. De betrokkenheid van verschillende partijen (overheden en private sector) en de wisselwerking tussen uiteenlopende disciplines (ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, bouwkunde, architectuur, wetgeving en fiscaliteit) maken van brownfield development telkens opnieuw maatwerk. Wij leggen daarbij elk stukje van de puzzel, onder de noemer van onze ‘drie O’s’: ontzorgen, ontgrendelen en ontwikkelen van de brownfields. Als dochtervennootschap van Jan De Nul Group, werken wij ook samen samen met de milieudivisie Envisan, die is gespecialiseerd in milieuwerken en de civiele divisie Jan De Nul nv, gespecialiseerd in bouw- en infrastructuurwerken. Daardoor hebben wij alle expertise in huis om elk verhaal van brownfieldontwikkeling tot een goed einde te brengen: van aankopen en saneren tot herbestemmen en ontwikkelen.

Duurzaam in ieder opzicht

Het is geen nieuws dat de beschikbare ruimte in ons land steeds schaarser wordt. De herontwikkeling van een bestaande binnenstedelijke ruimte is dan ook een fundamenteel duurzame stedenbouwkundige keuze. PSR reactiveert en herbestemt in onbruik geraakte terreinen die vaak kampen met een historische bodemproblematiek. Zo geeft PSR nieuwe zuurstof aan bestaande, onderbenutte terreinen in plaats van de steeds schaarsere 'greenfields' te ontginnen. Naast het algemeen intrinsiek duurzaam karakter van brownfieldontwikkeling, heeft PSR ook op projectniveau concrete ambities met duurzame ontwikkeling. Zo worden binnen elk ontwikkelingstraject duurzame keuzes gemaakt op het vlak van bodemsanering, afvalbeheer, water, architectuur en bouwmaterialen.  

Brownfieldontwikkeling zorgt niet alleen letterlijk voor een stevige bodem om op te bouwen, maar legt ook figuurlijk fundamenten voor een toekomst waarin het in binnenstedelijke ruimtes aangenaam leven, wonen, werken en winkelen is.  PSR creëert op die manier nieuwe kansen en een blijvende meerwaarde op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak.