Vlaams-Brabant
Kantoor
Bedrijfsgebouw
In ontwikkeling
Vilvoorde

Autokeuring

Voormalige autokeuring biedt ruimte voor 'build to suit' bedrijfsmatig vastgoed

PSR verwierf de terreinen van de voormalige autokeuring, strategisch gelegen vlak naast het lopende stadsontwikkelingsproject 4 Fonteinen. De site geniet aan de voorzijde een goede zichtlocatie langs de Schaarbeeklei en beschikt bovendien over een goede ontsluiting via de Harensesteenweg alsook via de toekomstig aan te leggen ontsluitingsweg langsheen het project 4 Fonteinen. Met oog op de herbestemming onderzoekt PSR binnen de huidige stedenbouwkundige krijtlijnen de haalbaarheid van diverse mogelijke scenario’s voor een bedrijfsmatig nieuwbouwproject op maat van de noden van geïnteresseerde eindgebruikers. De ligging en optimale ontsluiting maken de site in elk geval uiterst geschikt voor een brede waaier aan bedrijfsmatige invullingen.

Johan Geeroms

Contact

Johan Geeroms
Bestuurder
053 72 96 16
0495 57 37 14
johan.geeroms@psr.eu