Vlaams-Brabant
Bouwrijp terrein
Gerealiseerd
Vilvoorde

Fabricom GTI

Oude opslagplaats Fabricom GTI wordt bouwrijp terrein voor logistiek en KMO

Aan het kanaal in Vilvoorde gebeuren er grootse dingen, en van precies dát strategische reconversieproject ‘Watersite’ voor de volledige kanaalzone maakt de Fabricom-site deel uit. Het gaat om een voormalige opslag- en garagewerkplaats van vliegtuigen en vrachtwagens, waar er een historische perceeloverschrijdende verontreiniging was. Fabricom GTI heeft de saneringsplicht en het vastgoed overgedragen aan PSR. Envisan zorgde voor de nodige saneringswerken. Na het bouwrijp maken, verkocht PSR in 2011 het project door een ruiltransactie als terrein voor logistiek en KMO aan Novovil NV (onderdeel van PMV). Deze transactie liet PSR toe enkele strategische percelen in haar projectgebied 4Fonteinen te verwerven, met het oog op de verdere bestendiging en herontwikkeling van het project 4Fonteinen in dezelfde regio.

Johan Geeroms

Contact

Johan Geeroms
Bestuurder
053 72 96 16
0495 57 37 14
johan.geeroms@psr.eu