Antwerpen
Appartement
Kantoor
Bedrijfsgebouw
In ontwikkeling
Mechelen

Inofer

In voortraject. Nieuw hoofdstuk voor geblokkeerde site breekt aan.

Op de voormalige Inofer site grenzend aan het kanaal Leuven-Dijle (“De Leuvense Vaart”), bevond zich tot 2013 een perserij voor non-ferro metalen. Voorheen was hier een mouterij en later ook de rubberfabriek Socaré gevestigd. Het milieu alsook sociaal passief na de faling van Inofer blokkeerden het hergebruik van deze strategisch gelegen site nabij de vernieuwde stationsomgeving. PSR verwierf uit curatele het on(der)benutte leegstaand vastgoed met overname van de saneringsplicht en alle (her)ontwikkelingsrisico’s. Als schoolvoorbeeld van een brownfieldontwikkeling is dit project uitgelezen werkterrein voor PSR. De diverse uitdagingen op vlak van milieu (perceelgrensoverschrijdende pluim), integratie van erfgoed (Socaré-gebouw), sloop, leegstand alsook de mogelijkheid tot tijdelijke socio-culturele en economische invullingen in relatie tot de definitieve herbestemming (RUP Guldendal) worden verder op elkaar afgestemd en kwalitatief aangepakt in nauwe samenwerking met de betrokken stakeholders. De reconversie van de site naar een modelproject voor Mechelen Morgen is gestart.

Johan Geeroms

Contact

Johan Geeroms
Bestuurder
053 72 96 16
0495 57 37 14
johan.geeroms@psr.eu