Oost-Vlaanderen
Appartement
Kantoor
Bedrijfsgebouw
Retail
In ontwikkeling
Aalst

KAAI District

Stadsvernieuwing tussen station en Dender

Het projectgebied gelegen tussen de Dender, het station van Aalst en de Denderstraat maakt een strategisch onderdeel uit van het grotere masterplan (Christian Kieckens Architects) voor de vernieuwing van de Aalsterse stationsomgeving.  Binnen de THV Denderoever nv staat PSR sinds 2017 in voor de verdere ontwikkeling van een publiek en een privaat luik. In eerste instantie wordt voorzien in de bouw van een pendelparking voor de NMBS met 900 parkeerplaatsen, een zeer grote fietsenstalling, en op termijn ook in NMBS-kantoren, stationsgebonden winkels, horeca en een multifunctioneel plein. Aansluitend wordt ingezet op de ontwikkeling van een privaat gedeelte met een evenwichtige mix van wonen, diensten en ontspannen. 

Johan Geeroms

Contact

Johan Geeroms
Bestuurder
053 72 96 16
0495 57 37 14
johan.geeroms@psr.eu