Vlaams-Brabant
Bedrijfsgebouw
Gerealiseerd
Vilvoorde

Schaarbeeklei 647

Vervallen kmo-gebouw krijgt nieuw leven als evenementenbureau

Op deze projectsite hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden, van werkplaats voor metaalbewerking tot opslag van auto-onderdelen en papierwaren. Als gevolg van het zware milieupassief en het technisch verval van de gebouwstructuur kampte de site met jarenlange leegstand. PSR kocht het vastgoed uit curatele en stond in voor de saneringsplicht van de verontreiniging met cyanides en zware metalen. Na de sanering werd het gebouw volledig gerenoveerd en geherpositioneerd. Het project werd daarna verkocht aan Bananas NV, een evenementen- en marketingbureau. De milieutoestand werd na verkoop van het project nog vijf jaar lang opgevolgd. Daarmee illustreert PSR dat het zijn verantwoordelijkheid inzake saneringsplicht onverwijld opneemt, zelfs wanneer de zakelijke belangen er niet meer zijn. Door de langdurige grondwatermonitoring kon bovendien het gedrag van cyanides in grondwater nauwkeurig worden bestudeerd.

Johan Geeroms

Contact

Johan Geeroms
Bestuurder
053 72 96 16
0495 57 37 14
johan.geeroms@psr.eu