Vlaams-Brabant
Woning
Appartement
In ontwikkeling
Diegem

Site Desmedt

Oude zandgroeve wordt gemengde woonzone vlakbij Brussel

De site met een oppervlakte van 28.174 m², gelegen langsheen de Oude Haachtsesteenweg in Diegem, kadert volledig in de definitie van een brownfield. Na het stopzetten van de zandwinningsactiviteiten werd de voormalige zandgroeve gebruikt als stortplaats voor bouwpuin en geraakte het gebied verwaarloosd en onderbenut. Het projectgebied maakt deel uit van het masterplan van de gemeente Machelen en het goedgekeurde RUP 'Diegem Centrum' die de kwalitatieve 'opvulling' en het 'aan elkaar breien' van open binnengebieden en bestaand woonweefsel beogen. Binnen deze planningscontext is PSR, na verwerving van het terrein in 2017, samen met de betrokken actoren gestart met de herontwikkeling van deze site als inbreidingsproject naar een mix van grondgebonden woningen, appartementen en urban villa's.

Johan Geeroms

Contact

Johan Geeroms
Bestuurder
053 72 96 16
0495 57 37 14
johan.geeroms@psr.eu