BROWNFIELD?!

On(der)benutte site.
Misschien doet de naam ‘brownfield’ niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar iedereen kent in zijn omgeving wel een site die te kampen heeft met historische verontreiniging. Wel, dan heeft u daar nu een compacte naam voor: brownfield. Of het nu gaat om bodemverontreiniging of andere barrières die de herontwikkeling van on(der)benutte sites in de weg staan: PSR maakt er komaf mee. Dat doen wij via de drie grote O’s: ontzorgen, ontgrendelen en ontwikkelen. En laat de letter O nu net degene zijn die in de tabel van chemische elementen voor ‘zuurstof’ staat, en daarmee precies symboliseert wat wij doen: zuurstof geven aan complexe sites en nieuwe ruimte creëren waar het goed wonen, werken en leven is.

ONTZORGEN

De bodem is het fundament waarop we bouwen.
Uiteraard. Zonder gezonde bodem geen stevig gebouw met een stevige toekomst. In de realiteit echter wordt de verkoop of herontwikkeling van brownfields vaak belemmerd door flink wat zorgen en barrières. Denk bijvoorbeeld aan de onzekerheden inzake milieuaansprakelijkheid, de risico’s omtrent de saneringskost en de lange doorlooptijd: saneren en herbestemmen is een tijds-en kapitaalsintensief proces. PSR garandeert totaaloplossingen om opdrachtgevers en partners van die zorgen te ontslaan – te ‘ontzorgen’, dus. Zo zorgen we voor een volledige overname van het vastgoed, inclusief de saneringsplicht, tegen een vaste en definitieve overnameprijs. De tijdelijke voorzetting van on-site acitiviteiten tijdens een onderling vastgelegde periode blijft mogelijk en wij vrijwaren de verkoper vanaf de overname voor alle saneringsrisico's. Kortom: een totale risicobeheersing, wat verkopers en partners de kans geeft om nieuwe core business investeringen te doen. Nog veel brownfields wachten vandaag bij bedrijven, eigenaars, curatoren, vereffenaars en steden en gemeenten op een sluitende remedie, passende koper of ontwikkelingspartner. PSR staat klaar om samen met hen oplossingen op maat uit te werken.

ONTGRENDELEN

Maatwerk voor elke site.
Eenmaal een terrein is ontzorgd, volgt de tweede grote fase: die van het ontgrendelen. Dat houdt concreet in dat een brownfield bouwrijp wordt gemaakt. Om brownfields in dit ontwikkelingsklare stadium te brengen, dient een vaak lang en complex voortraject afgelegd te worden, dat telkens maatwerk is. PSR gaat tijdens dit ‘ontgrendelingstraject’ in de regisseursstoel zitten, door met een integrale aanpak en met kennis van zaken te (pre-)investeren in middelen, mensen en tijd. Hierbij worden de vele multidisciplinaire aspecten op elkaar afgestemd: van sloop tot herbestemming; van communicatie met de buurtbewoners tot samenwerking met publieke en private partners. Die publiek-private samenwerking is een cruciaal aspect om oude sites opnieuw een maatschappelijke en economische rol te laten vervullen. Een duurzame rol, ook, want in een tijd waarin steeds minder ruimte voorhanden is, kijken steden en gemeenten vooruit en hechten ze steeds meer belang aan stadsvernieuwing.